IMKB : 89.085 / -0,62 $ : 6,69 / 1,32 : 7,31 / 0,93 Altın : 342,00 / -0,26

Yeni dönem (mi?)
03 Temmuz 2014 09:29


Emin Kaya
emin.kaya@petroturk.com
Akaryakıt piyasasında son birkaç ayda yaşanan gelişmeler, piyasanın yeni bir döneme girdiği ya da girmek üzere olduğu şeklindeki yorumları arttırdı.

PAYLAŞ : Share/Bookmark

Akaryakıt piyasasında son birkaç ayda yaşanan gelişmeler, piyasanın yeni bir döneme girdiği ya da girmek üzere olduğu şeklindeki yorumları arttırdı.

EPDK’nın katkılı yakıtlara ilişkin fiyat uyarısı, tavan fiyat uygulaması ve ardından fiyatlar konusundaki yeni uyarısı bu yeni dönemin işareti olarak sayılıyor.

Tabi akaryakıt fiyatlarının izlenmesine ilişkin kurul kararı taslağı ile LPG Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliği taslağını da bunlara ilave etmemiz lazım.

Resmi yazışmalar ve kararlar dışındaki mesajlar da cabası.

Petrol piyasası da elbette diğer enerji piyasaları gibi düzenlemeye tabi bir piyasa.

Ancak doğal gaz ve elektrikten farklı olarak, tarife düzenlemesini kapsam dışında tutabiliriz.

Petrol ve LPG piyasalarında genel anlamda onaya değil ama bildirime tabi tarife sistemi söz konusu.

Gelinen noktada, “petrol ve LPG piyasalarında tarifelerin de düzenleneceği bir noktaya mı gidiliyor” sorusu herkesin kafasında.

Yasal bir düzenleme olmadığı sürece bu soruya ‘Evet’ cevabını vermek mümkün değil.

Ancak az önce saydığım tüm gelişmeler, teoride olmasa bile fiiliyatta bu yönde bir gidişatın olduğu izlenimini veriyor.

Burada EPDK’nın tarifeler, bir başka deyişle “kar marjları” konusundaki mevcut stratejisinin, zaman ve derinlik olarak ne kadar süreceği büyük önem kazanıyor.

Ya da bir başka ifadeyle, milyarlarca lira ciroya sahip, binlerce insanın çalıştığı, onlarca ulusal ve uluslararası şirketin; finansal yapısına hakim olmadan, ne kadar kar ederlerse fazla kar etmiş, ne kadar kar ederlerse makul kar rakamına ulaşmış olmalarına karar vermeye, ne kadar süreyle ve hangi derinlikte devam edecek EPDK?

Bunu kestirebilmek çok güç.

Bu sorunun cevabı aslında piyasada yeni bir döneme mi girildiğinin yoksa geçici bir dönemi mi yaşadığımızın da yanıtı olacak nitelikte.

Konunun rekabet hukuku alanına giren kısımları da ayrıca bir tartışma konusu. Kar marjları üzerindeki bu baskının, piyasanın tam rekabete açılması eksenindeki etkilerinin de olumsuz olması tabii ki kaçınılmaz.

Özellikle petroturk.com sitemize gelen yorumlardan anlıyoruz ki bayiler önemli bir gelir daralması yaşıyorlar. Bu durumun ortaya çıkarabileceğinden en çok endişe edilen unsurlar ise şöyle:

- Gelir yetersizliğinden ötürü, dürüst ve kurallı oyuncunun piyasadan çıkışının hızlanarak, yerlerine haksız kazanç peşinde koşanların gelmesi ya da mevcut oyuncuların bu yola sapmaları.

- Özellikle istasyonlardaki hizmet kalitesinden taviz verilmesi.

- SEÇ-G faaliyetlerinin ihmal edilmesi ve bunun sonucunda istenmeyen olayların yaşanması.

- Özellikle büyük tüketicilere sağlanan bazı iskontoların kaldırılarak, bu kesimlerin maliyetlerinin artması.

Yeni piyasa modeli mi?

Yazımızda yeni dönem mi diye sorduk ama belki de bu soruyu geliştirip, hatta tüm enerji piyasalarını kapsayacak şekilde “Yeni piyasa modeli mi” diye genişletmek lazım.

Klişe olacak ancak enerji çok stratejik bir piyasa. Ülkemizin hemen güneyinde, hatta kuzeyinde yaşanan küresel gelişmeler de malumunuz.

O halde enerji piyasalarına ilişkin uygulanan modellerin tartışılması, gözden geçirilmesi ve hatta değiştirilmesi belki de “yarından da yakındır…”

Sonuçta yeni bir döneme girmiş de olsak, giriyor da olsak, piyasa bir şekilde bu yeni döneme adaptasyonunu sağlayacaktır. Ancak dileğimiz, bu sürecin sonunda gerek sektörümüzün gerekse tüketicilerin olumsuz sonuçlarla karşılaşmaması.

 Bu haber 2269 kez okunmuştur


Toplam 4 yorum
Ürün maliyeti: %33
Vergi maliyeti: % 59
Bayii+Dağıtıcı karı: %9
Bunu tüketiciye hala anlatamamışsak, iğneği kendimize batırıp düşünmeliyiz (kibarca).
Ahmet ergin / 19 Temmuz 2014 11:52:07
sektörde yeni dönem artık dürüst insanlar bu işi yapamayacak yeni döneme girmiş bulunmaktayız artık petrolculuk kaçakçıların tefecilerin kolay para kazananların işi oldu meslekte itibar denen bir şey kalmadı halkın gözünde petrolcünün anlamı üçkağıtçılık oldu başka iş yapma ihtimali olsa bu işi bugün bırakırım
perolcu / 19 Temmuz 2014 09:58:04
40 yıllık bu işlen uğraşıyorum eskiden itibarlı bir işti iş ayağa düştü tefeci kara paracı sektöre girdi sağ olsun epdk ticarette sır mır bırakmadı hergün aleyhimize uygulamalar vatandaş bizi artık üç kağatcı gözüyle görüyor sadece okul cami hayır işleri olursa yardım içingelenlerin gözünde biraz itibarlaşıyoruz geçici bir süre
petrolcu / 07 Temmuz 2014 10:23:38
ÇOK HAKLISINIZ ZAMANLA;
- Gelir yetersizliğinden ötürü, dürüst ve kurallı oyuncunun piyasadan çıkışının hızlanarak, yerlerine haksız kazanç peşinde koşanların gelmesi VE
- İstasyonlardaki hizmet kalitesinden taviz verilmesi
KAÇINILMAZDIR.
demir / 03 Temmuz 2014 14:27:51
Köşe Yazarları