IMKB : 0 / 0,00 $ : 0,00 / 0,00 : 0,00 / 0,00 Altın : 0,00 / 0,00

2016 yılının ardından
18 Ocak 2017 16:36


Dr. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur
Unutulmamalıdır ki, ortak niyet ve hedef çerçevesinde hareket edilmesi, her iki tarafın çekincelerinin göz önünde bulundurulduğu yatırım ortamının yaratılması, sık mevzuat değişikliklerinden kaçınılması yeni yatırımların önünü açacaktır.

PAYLAŞ : Share/Bookmark

 Unutulmamalıdır ki, ortak niyet ve hedef çerçevesinde hareket edilmesi, her iki tarafın çekincelerinin gözönünde bulundurulduğu yatırım ortamının yaratılması, sık mevzuat değişikliklerinden kaçınılması yeni yatırımların önünü açacaktır.  

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Türkiye’de, enerji piyasası özellikle de elektrik sektörü oldukça hızlı değişiyor, gelişiyor… Bu değişime ve gelişime paralel, hergün yeni bir mevzuat değişikliği, taslak metin, duyuru gündeme geliyor. Dolayısıyla zor ama hareketli bir piyasa… Monotonluğa, atalete, tembelliğe ise hiç yer yok…

İşte, değişen mevzuatlar, lisanslı& lisanssız projeler, taslaklar, başvurular, stratejik hedefler, artan dış bağımlılık, enerji güvenliği derken, enerji piyasası açısından oldukça hareketli geçen 2016 yılını  birçok yeni mevzuat değişikliğiyle birlikte geride bıraktık. 
 
BİRÇOK MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ MASADA
 
Neler değişti? Örneğin, 17 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile başta Elektrik Piyasası Kanunu’nda ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da değişiklik yapıldı. Yine 2016’da Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Tarifeler Yönetmeliği değişti.  Birçok mevzuat değişiklik metni (örneğin elektrik lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik) ise 2017’de yürürlüğe girmek üzere masada. 
 
Ekonomik büyümeye ve nüfus artışına paralel olarak hızla artan elektrik ihtiyacı ve tüketimi sonucu, elektrik piyasasında ciddi yatırımların yapılması ve kullanılan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekliliği ise yadsınamaz bir gerçek. 
 
NİYETLER İYİ, HEDEFLER ORTAK
 
Aynı gerçekliği, devletin ve yatırımcının ele alış tarzı ise birbirinden farklı. Devlet bir taraftan yatırımların artmasını talep etmekte, oyunun kurallarını oyunda ortaya çıkan ve tahmin edemediği aksaklıkları gördükçe ortadan kaldırmak istemekte, gerçek yatırımcılar ile kulağa hoş gelen “enerji piyasası oyunculuğunun” cazibesine kapılarak piyasada yer almak isteyen sözde yatırımcıları ayırma telaşında. Büyük resimde, yapılamayan her yatırım projesinin Türkiye’nin enerji az güvenliğine zarar verdiğinin ise farkında. Gerçek yatırımcı ise yatırım yapıp ülkeye katkıda bulunmak ve beraberinde para kazanma niyetinde. Öte yandan, sık mevzuat değişikliği nedeniyle planlamalarını, hesaplamalarını,kar-zarar projeksiyonlarını realize etmekte zorlanmakta. Niyetler iyi. Hedefler ortak. Sadece olayı ele alış ve ifade ediş tarzları farklı.
 
ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE HUKUK GÜVENLİĞİ
 
Yatırımcılar, “öngörülebilirlik” ve “hukuk güvenliği” ilkelerinden hareketle ve yürürlükte bulunan mevzuata güvenerek yatırım kararı almakta ve hukuk normlarının öngörülebilir olmasını beklemekte. Zira, önceden oluşmuş hukuksal durumların, sonradan yapılacak işlemlerle değiştirilmesi, hukuktan beklenen güvenle bağdaşmadığı gibi; bir hakkın doğumu ve kazanılması ile ilgili olarak hukuk kurallarında meydana gelebilecek değişikliklerin geçmişe değil, geleceğe etkili olması esastır. Yeni ortaya koyulacak bir hukuk kuralı vasıtasıyla, bireylerin geçmişte hukuka uygun yollardan elde etmiş oldukları hakların ortadan kaldırılmaması veya zayıflatılmaması gerekir. Aksi “kazanılmış hak” kavramıyla çelişmektedir. Kazanılmış haklara saygı, “hukuk güvenliği” ilkesinin bir sonucudur.
 
SIK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAÇINILMASI YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇAR
 
Unutulmamalıdır ki, ortak niyet ve hedef çerçevesinde hareket edilmesi, her iki tarafın çekincelerinin gözönünde bulundurulduğu yatırım ortamının yaratılması, sık mevzuat değişikliklerinden kaçınılması (Örneğin, Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 2016’da iki kez değişti. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 2016’da değişti, 2017’de tekrar değişmesi gündemde), “öngörülebilirlik” ve “hukuk güvenliği” ilkelerinin uygulanması konusunda daha hassas davranılması yeni yatırımların önünü açacaktır.  
 
Ülkem adına zor geçen 2016 yılının ardından hepimiz için umutlarla ve yatırımlarla dolu yepyeni bir yıl dileğiyle.


Bu haber 11873 kez okunmuştur


Bu habere henüz yorum yazılmamış

İlk yorum yazan siz olun!
Köşe Yazarları