IMKB : 0 / 0,00 $ : 0,00 / 0,00 : 0,00 / 0,00 Altın : 0,00 / 0,00

Milli takımın enerjisi
19 Ocak 2017 10:21


Filiz Karaosmanoğlu
filiz.karaosmanoglu@petroturk.com
Bu köşe yazısı Enerji Verimliliği için başta YEGM’in gelmiş geçmiş, bugün ve yarın emek verecek mensupları olmak üzere güzelim Türkiye’miz enerji yoğunluğunu düşürmek için gayret etmiş ve edecek kişi ve kuruluşlara samimi duygularımla ithaf edilmiştir.

PAYLAŞ : Share/Bookmark
 Değerli Okuyucularım,
 
Hep futbol takımı tutar gibi “Tek enerji kaynak tipi doğrudur, bir numaradır” denmez, savunulmaz diye yazar ve söylerim. Güneşçilerimiz, rüzgârcılarımız, kömürcülerimiz, gazcılarımız var. Olsun ve enerji kaynaklarını savunsunlar. Hakları. Lakin enerji kaynak çeşitliliği gereğini de unutmayalım. 
 
Ancak öyle bir en temiz enerji kaynağı var ki, hepimiz onu tutmalıyız ve savunmalıyız. Enerji Verimliliği. Bu nedenle, Milli Takımın enerjisi, Enerji Verimliliği diyelim ve hepimiz onu tutalım. Ya ya ya. Şa şa şa. Enerji Verimliliği çok yaşa.
 
En temiz ve yerli-temiz enerji kaynağımız Enerji Verimliliği. Ne rezerv ne potansiyel söylemek gerekmez. Enerji tükettikçe Enerji Verimliliği var. Bitmez. 9-13 Ocak 2017 tarihlerinde 36. Enerji Verimliliği Haftası kutlanırken, 11-12 Ocak 2017 günlerinde 8. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı İstanbul’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) koordinasyonunda yapıldı. Bu yılın teması “Enerji Verimliliği İçin 2023 Vizyonu ve Çözüm Önerileri” idi.
YEGM Milli Takımımızın enerjisi Enerji Verimliliği için ülkemizde ilk enerji verimliliği çalışmalarının yürütüldüğü resmi erktir. 1980 yılında Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile işbirliği yapılarak, demir-çelik, cam, alüminyum ve tekstil sektörlerine yönelik etüt çalışmaları sonucunda 247.000 TEP/yıl enerji tasarrufu potansiyeli belirlenerek ülkemizin ilk endüstri için Enerji Verimliliği projesi gerçekleştirilmiştir. Ardından Dünya Bankası projeleriyle ilerlenmiş ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülen projelerle sanayide Enerji Verimliliği konusunda önemli ilkler başarılmıştır. YEGM tamamlanan-süren projeleri ve tevdi edilen görev tanımı ile Enerji Verimliliği için hizmet ediyor.
 
2023 yılında Türkiye’nin enerji yoğunluğunun (enerji tüketiminin gayri safi yurt içi hâsıla değerine oranının), 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması temel amacını bildiren Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2011-2023) gereği için I. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) ile ilerleyeceğiz.
 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin de destekleyen kurumlardan biri olarak yer aldığı 8. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı açış konuşmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Fatih Dönmez “Enerji Verimliliği sadece enerji üretim, iletim, dağıtım aşamalarında değil, son kullanıcı tüketim alışkanlıklarının da izlenebildiği, raporlanabildiği ve değiştirilebildiği, proses, teknik ve teknolojileri de içeren her aşamada çok disiplinli bir başlık olarak ele alınmalıdır. Enerji Verimliliği ülkemizde su, hammadde ve benzeri kaynakları da içerecek şekilde “Kaynak Verimliliği” olarak geliştirilmelidir. Türkiye bir yandan yeni verimli proses ve teknolojileri kullanırken, diğer yandan verimsiz süreçlerini, teknik ve teknolojilerini verimli olanlar ile değiştirmelidir” diyerek en temiz üretim teknolojilerinin gerekliliği ve üretimlerde Enerji Verimliliği önemli yerini vurgulayarak “UEVEP enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde sistematik bir yaklaşımla yürütülmesi açısından canlı ve önemli bir kılavuz dokümandır. Planın hazırlanmasında, 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, Bakanlığımız Stratejik Planı gibi  cari politika dokümanlarımızdaki ilkelerle ve AB’nin enerji verimliliği düzenlemeleri ile uyumuna da dikkat edilmiştir” dedi.
 
“Enerji Verimliliği Arenası: Sorun, Söyleyelim” panelinde, YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can başkanlığında, I. UEVEP için 28-29 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısında plan tematik alanlarında moderatör görevi yapan akademisyenler olarak yer aldık. Bu toplantıda 150 farklı kurumdan 260 kişinin katılımı ile yaygın paydaşlık sağlanmıştı. Enerji, ulaşım, tarım, bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji ile yatay konular başlıklarında I. UEVEP eylemlerini özet sunarak, delegelerin sorularına cevap verdik. I. UEVEP çok kısa zamanda yayınlanacak. Hepimize düşen görevler var. 
 
Bu köşe yazısı Enerji Verimliliği için başta YEGM’in gelmiş geçmiş, bugün ve yarın emek verecek mensupları olmak üzere güzelim Türkiye’miz enerji yoğunluğunu düşürmek için gayret etmiş ve edecek kişi ve kuruluşlara samimi duygularımla ithaf edilmiştir. Şimdi imece vakti. Eyleme geçmek gerek.
 
Enerjinize ve çevrenize iyi bakınız değerli okuyucularım.
 


Bu haber 1568 kez okunmuştur


Bu habere henüz yorum yazılmamış

İlk yorum yazan siz olun!
Köşe Yazarları