IMKB : 114.789 / -1,75 $ : 6,12 / 0,57 : 6,64 / 0,55 Altın : 326,90 / 1,52

Lisanssızda tüketim birleştirme
28 Kasım 2013 09:16


Dr. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur


PAYLAŞ : Share/Bookmark

Kendi başına üretim tesisi kurmaya mali gücü olmayanların, ufak miktardaki tüketimlerini birleştirmek suretiyle lisanssız olarak elektrik üretim tesisi kurmalarının önünü açan bir sistem olan “tüketim birleştirme” lisanssız projelerin finansmanı açısından önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Peki, tüketim birleştirme nedir?
 
Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 23. maddesinde, tebliğin ise 24. maddesinde düzenlenen ancak tanımı yapılmayan “tüketim birleştirme”; bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin tüketimlerini birleştirerek, lisanssız olarak elektrik üretebilmeleri imkânı sağlayan bir sistemdir. Lisanssız üretim için geçerli olan 1MW’lık üst sınır, “tüketim birleştirme” için de geçerlidir. Başka bir ifadeyle, 5 farklı tüketimin birleştirilmesi suretiyle 5 MW’lık bir üretim tesisi kurmak mümkün değildir. Amacı, küçük tüketimler için fırsat yaratmak olan bu sistemde, bir araya gelenler, aralarından bir kişiyi vekâlet akdiyle tam ve sınırsız olarak yetkilendirmekte, ilgili şebeke işletmecisiyle görevli tedarik şirketi de iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap almaktadır.
 
Kimler tüketim birleştirme kapsamında lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir?
 
Bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi tüketimlerini birleştirerek lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Ancak, tüketim birleştirme kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilmek için;
 
• Bir araya gelen gerçek veya tüzel kişilerin aynı bağlantı noktasından bağlanması veya 
 
• Elektrik tüketimlerinin tek bir ortak sayaç ile ölçülmesi gereklidir. 
 
Ayrıca:
 
Tüketim birleştirme kapsamında bir araya gelen kişilerden her birinin birbirinden bağımsız kendi tüketim tesisi ya da tesislerinin bulunması ve ihtiyacı karşılanacak tüketim tesisinin, en geç ilgili üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarih itibariyle enerji tüketiyor olması zorunlu olup; gerçek veya tüzel kişilerin aynı tarife grubunda yer almaları gerekmektedir. Ancak, bir gerçek veya tüzel kişinin uhdesindeki tüketim tesislerine ilişkin tüketim birleştirme talebinde, tüketimlerinin aynı tarife grubunda olması hükmü aranmamaktadır. Ayrıca, aynı gerçek veya tüzel kişinin tüketim birleştirme kapsamında ürettiği elektriğin, aynı gerçek veya tüzel kişinin tüketimini karşılamadığı durumda, yapılan üretimin öncelikle tarifesi yüksek olan tüketim noktalarında tüketildiği kabul edilecektir. Başka bir ifadeyle, bu durum üretilen elektrik, tarifesi yüksek yüksek olan noktada tüketilmiş kabul edileceği ve satın alınmak zorunda kalınacak elektriğin daha ucuza alınabileceği sonucuda çıkabilecektir.
 
Üretilen elektrik enerjisi sisteme satılabilir mi?
 
Tüketim birleştirme kapsamında üretilen elektrik enerjisi, tüketim birleştirmeye katılan aboneler tarafından tüketilebileceği gibi, tüketilmeyen ihtiyaç fazlası miktarın yetkilendirilmiş kişi vasıtasıyla ilgili dağıtım şirketine satılması da mümkündür.  
 
Tüketim birleştirmeden ayrılmak mümkün müdür?
 
Tüketim birleştiren mevcut bir kişinin tüketim birleştirmeden ayrılması veya başka bir kişinin tüketim birleştirenlere katılabilmesi mümkün olup, ayrılma veya katılma ancak her ayın ilk gününden itibaren başlamak kaydıyla mümkündür.  Tüketim birleştirmeye katılıma veya tüketim birleştirmeden ayrılma işlemleri için her defasında ayrı ayrı olmak üzere İlgili Şebeke İşletmecisine  başvuru bedeli  ödenmesi gereklidir.
 
Diğer Önemli Noktalar
 
Tüketimi birleştirilecek tesislerin, üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi içinde olması zorunludur.
 
Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi tüketimi; üretilecek elektrik enerjisi de yine tüketimlerini birleştiren kişilerin aralarında yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi sayılacaktır.
 
Tüketimini birleştiren kişilerden, tüketimlerini birleştirmekten ve/veya üretimden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı, kendi aralarında çözmeleri beklenmekte olup, anlaşmazlıkların İlgili Şebeke İşletmecisi ve/veya görevli tedarik şirketine yöneltilmesi mümkün değildir.
 
Tüketim birleştirmeye ilişkin maddenin hükümlerinin uygulanmasında sorun oluştuğunda İlgili Şebeke İşletmecisi de, üretim tesisini sistemden ayırabilir.
 
Tüketim birleştirmeye katılan tüm tüketiciler, ilave elektrik enerjisi alımlarını ancak tek tedarikçiden temin edebilirler.
 
Sonuç olarak; tüketim birleştirme, kendi elektriğini üretmek isteyen ve fakat üretim maliyetleri nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen gerçek veya tüzel kişilere toplam kurulum maliyetini paylaşma imkanı sunmak suretiyle finansman sağlama imkanı yaratmaktadır. Aynı zamanda elektrik maliyetini azaltma ortak amacı doğrultusunda işbirliğine teşvik eden “tüketim birleştirme”, lisanssız projelerin gelişmesi için iyi bir fırsat olduğu gibi, enerji kooperatifleri gibi işbirliği modellerinin oluşması için de önemli bir fırsattır. 
 


Bu haber 5066 kez okunmuştur


Bu habere henüz yorum yazılmamış

İlk yorum yazan siz olun!
Köşe Yazarları